Disclaimer

TekstMeester (Kamer van Koophandel 53839528) verleent je hierbij toegang tot de website tekstmeester.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door TekstMeester en derden zijn aangeleverd. TekstMeester behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van TekstMeester.

Beperkte aansprakelijkheid

TekstMeester heeft de content met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

TekstMeester is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TekstMeester. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TekstMeester, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.